Om firman

Jag tillhandahåller sperma från nötkreaturrasen Fleckvieh. Jag har hållit på i åtta år och efterfrågan är oväntat stor. Det är tydligt att svenska lantbrukare inte är nöjda med de kor de har i ladugårdarna idag. De är magra, har dålig hållbarhet och grovfoderomvandlingsförmåga. Nu finns det möjlighet med hjälp av seminstationen Grub i München, som jag är generalagent för, att förbättra de ovannämnda egenskaperna betydligt.

Fleckviehkorna från Bayern mjölkar vid bra skötsel och bra utfodring mellan 7 000 och 15 000 liter per år. De är hållbarare än de utmärglade svenska korna (genomsnitt Bayern: 5 laktationer, Sverige 2,5 laktationer). Celltalen ligger lågt, omkring 100 000.

Bayern

I och med att några mjölkbönder frågade mig om jag vill importera Fleckvieh-genetik, så har jag satt igång Bayern Genetic-företaget och utvecklat det till dagens storlek. Även om jag redan idag har en stor kundkrets, så hoppas jag naturligtvis på ännu flera intresserade. Eftersom jag hämtar nötsperman direkt från seminstationen Grub, så slår jag ut mellanhandeln. Därför kan jag hålla låga priser. I dagsläget gäller:

Elittjur: 200 SEK/dos
Ungtjur: 100 SEK/dos